Modul de încasarea a pensiei de întreținere a copiilor minori comuni

Majoritatea cererilor de desfacerea căsătoriei, în cazul în care soții au copii minori comuni, sunt însoțite și de solicitarea stabilirii pensiei de întreținere a copiilor minori, această solicitare își are temeiul în faptul că după desfacerea căsătoriei părinții locuiesc separat și de acest fapt beneficiază și copiii care inevitabil vor locui cu unul din părinți sau fiecare din părinți v-a avea în grija sa cîte un copil.

Legislația în vigoare, în privința acestui subiect, stipulează că, părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de faptul dacă copiii sînt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinţii sau separat. Drepturile şi obligaţiile părinţilor, cu excepţiile prevăzute de Codul Familiei, încetează din momentul atingerii majoratului sau obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către copil.

Potrivit art. 74 Codul Familiei, părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă. Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare.

În cazul utilizării căii judiciare de stabilire a pensiei de întreținere. Suma stabilită de către instanţa de judecată va reprezenta o cotă procentuală din venitul lunar al soţului debitor (al celui care va plăti pensia). Codul Familiei la art. 75 stabileşte foarte clar modalitatea de calculare a pensiei alimentare. Astfel, „pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii”.

Instanţa poate reduce sau majora acest cuantum, luând în considerare starea materială şi familială a părinţilor şi alte circumstanţe importante.
Pe parcursul anilor, puteţi modifica cuantumul pensiei de întreţinere, puteţi cere majorarea acesteia, dacă apar cheltuieli suplimentare sau neprevăzute, cum ar fi îmbolnăvirea copilului, tratament costisitor, admiterea la studii. Totodată, soţul plătitor poate cere şi reducerea acesteia, în cazul în care i s-a înrăutăţit situaţia financiară, de exemplu, pentru că a fost grav bolnav, a rămas fără un loc de muncă sau este inapt de muncă.

Deseori se ajunge în situația în care părintele care datorează pensie de întreţinere nu are salariu şi venit fix (sau oficial!). În acest caz, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunarsau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri. Mai mult decât atât, dacă soţul plătitlor nu are venituri fixe, atunci se aplică aceeaşi formulă de mai sus: 1/4 – pentru un copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii din salariul mediu lunar pe economie.

Dacă puteţi proba că soţul plătitor are venituri neoficile mult mai mari, atunci prezentaţi în instanţă cecuri, plăţi, tranzacţii bancare în numele acestuia, etc., puteţi aduce şi martori care ar confirma acest fapt.

În practică se mai întâmplă şi cazuri când în urma divorţului un copil rămâne în grija mamei, iar celălalt cu tata. Vă întrebaţi, probabil, cine şi cui plăteşte? Potrivit legii, în acest caz pensia de întreţinere este plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat şi se stabileşte într-o sumă bănească fixă. Deci, dacă mama are o situaţie financiară mai dificilă, atunci tatăl copiilor va plăti pensie alimentară pentru copilul stabilit cu mama. Acesta ar fi cazul ideal, în realitate, însă, de multe ori nimeni nu achită nimănui nimic.

Este foarte important să aveţi în vedere şi faptul că, dacă în urma divorţului copilul minor care nu are încă 3 ani împliniţi a rămas în grija mamei, iar aceasta nu este angajată în câmpul muncii, la cererea ei, tatăl este nevoit să plătească pensie de întreţinere şi pentru mamă.

Din momentul în care Hotărârea Judecătorească a intrat în vigoare (dacă au trecut 30 de zile din momentul pronunţării şi aceasta nu a fost atacată) cereţi de la Cancelaria instanţei să vi se elibereze titlul executoriu al hotărârii. Cu acest titlu vă adresaţi la un executor judecătoresc care are obligaţia de a se ocupa gratuit de dosarele privind încasarea pensiei alimentare. Totodată, executorul este cel care anunţă părintele care datorează pensie de întreţinere despre toate plăţile pe care trebuie să le facă şi să-i stabilească un termen limită pentru achitare. În caz contrar, acesta poate fi sancţionat.

Dacă părintele plătitor se eschivează de la plata pensiei alimentare, atunci i se poate aplica sechestru pe bunuri, este posibil să i se interzică chiar de a părăsi ţara.

Important: păstraţi toate probele ce demonstrează că aţi cumpărat anumite bunuri, servicii în favoarea şi în interesul copilului şi că v-aţi îndeplinit obligaţia de întreţinere a copilului.

Totodată, dacă achitaţi în numerar suma stabilită, cereţi de la soţ/soţie să vă scrie o recipisă prin care să confirme primirea banilor.

7.191 Comments

 • MichaelMen
  • Amura

   Thanks for the complete information. You helped me.

 • SamShumb
 • SamShumb
 • AlanShumb
 • AshShumb
 • JoeShumb
 • IvyShumb
 • AshShumb
 • DavisBeree
 • EyeShumb
 • Davidteath
 • JoeShumb
 • SueShumb
 • IvyShumb
 • JackShumb
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • AlanShumb
 • JoeShumb
 • SamShumb
 • WilliamSlomI
 • IvyShumb
 • AshShumb
 • MaryShumb
 • IvyShumb
 • IvyShumb
 • SamShumb
 • JackShumb
 • EyeShumb
 • Darryllom
 • ZakShumb
 • Hafboomi

  at that moment she realized she had a sixth sense quaint she had that tint of craziness in her soul that made her believe she could actually make a difference

 • AlanShumb
 • JackShumb
 • IvyShumb
 • Darryllom
 • SamShumb
 • AlanShumb
 • Josephannem
 • Josephannem
 • WilliamSlomI
 • AshShumb
 • MaryShumb
 • Reophy

  how long does it take for cialis to work cialis substitute cialis and lisinopril

 • Josephannem
 • MaryShumb
 • JoeShumb
 • JoeShumb
 • smealm

  what is cialis used for who makes cialis buy cialis online in usa

 • MaryShumb
 • cryday

  sildenafil v1agrovest best over the counter viagra

 • EyeShumb
 • faudge

  female viagra sildenafil viagra substitute over the counter viagra

 • AlanShumb
 • AshShumb
 • Davidteath
 • JackShumb
 • Davidteath
 • AlanShumb
 • EyeShumb
 • JoeShumb
 • service.ranking property

  service.ranking property

  yfklfznwp utizs gxnrlsb ozwi ywhhqmohdwjieqr

 • corporate blog comment policy

  qjlyrqkry jtmgh xfwyqkj ciqb gmgfqondwxigiqj

 • สล็อตเว็บตรง

  … [Trackback]

  […] There you can find 81213 more Info on that Topic: divortez.com/2018/11/28/modul-de-incasarea-a-pensiei-de-intretinere-pentru-copiii-minori-comuni/ […]

 • EyeShumb
 • EyeShumb
 • JoeShumb
 • JackShumb
 • WilliamSlomI
 • AshShumb
 • Davidteath
 • CurtisGrefe
 • MaryShumb
 • AlanShumb
 • Richardagild
 • SamShumb
 • MaryShumb
 • MaryShumb
 • AlanShumb
 • MaryShumb
 • ElwoodSkews
 • MaryShumb
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • AshShumb
 • Josephannem
 • DavisBeree
 • IvyShumb
 • ElwoodSkews
 • IvyShumb
 • DavisBeree
 • IvyShumb
 • EyeShumb
 • Richardagild
 • MaryShumb
 • EyeShumb
 • JackShumb
 • WilliamSlomI
 • Josephannem
 • CurtisGrefe
 • Richardagild
 • DavisBeree
 • MaryShumb
 • SueShumb
 • Josephannem
 • JoeShumb
 • AshShumb
 • IvyShumb
 • Darryllom
 • AlanShumb
 • CurtisGrefe
 • SamShumb
 • Darryllom
 • AshShumb
 • Darryllom
 • WilliamSlomI
 • MaryShumb
 • IvyShumb
 • CurtisGrefe
 • JackShumb
 • SamShumb
 • AshShumb
 • IvyShumb
 • Josephannem
 • WilliamSlomI
 • CurtisGrefe
 • WilliamSlomI
 • Richardagild
 • EyeShumb
 • SamShumb
 • SamShumb
 • MaryShumb
 • Davidteath
 • Josephannem
 • Davidteath
 • SueShumb
 • SamShumb
 • DavisBeree
 • IvyShumb
 • AshShumb
 • MaryShumb
 • EyeShumb
 • MaryShumb
 • SueShumb
 • Josephannem
 • SueShumb
 • CurtisGrefe
 • Davidteath
 • SueShumb
 • Josephannem
 • SueShumb
 • MaryShumb
 • Davidteath
 • IvyShumb
 • IvyShumb
 • SamShumb
 • MaryShumb
 • Darryllom
 • CurtisGrefe
 • AlanShumb
 • MaryShumb
 • DavisBeree
 • JackShumb
 • EyeShumb
 • CurtisGrefe
 • Richardagild
 • CurtisGrefe
 • Darryllom
 • Josephannem
 • Darryllom
 • Darryllom
 • Davidteath
 • MaryShumb
 • ElwoodSkews
 • MaryShumb
 • MaryShumb
 • SueShumb
 • JoeShumb
 • ElwoodSkews
 • AshShumb
 • AlanShumb
 • IvyShumb
 • AshShumb
 • Richardagild
 • MaryShumb
 • IvyShumb
 • DavisBeree
 • SamShumb
 • AshShumb
 • AlanShumb
 • AlanShumb
 • IvyShumb
 • EyeShumb
 • SamShumb
 • ElwoodSkews
 • Richardagild
 • SueShumb
 • JackShumb
 • Richardagild
 • WilliamSlomI
 • SueShumb
 • AlanShumb
 • AlanShumb
 • SueShumb
 • IvyShumb
 • Davidteath
 • SamShumb
 • SamShumb
 • AlanShumb
 • MaryShumb
 • IvyShumb
 • Davidteath
 • Richardagild
 • JackShumb
 • ElwoodSkews
 • Davidteath
 • MaryShumb
 • DavisBeree
 • MaryShumb
 • AlanShumb
 • WilliamSlomI
 • EyeShumb
 • Davidteath
 • ElwoodSkews
 • Davidteath
 • AlanShumb
 • EyeShumb
 • ElwoodSkews
 • Davidteath
 • AlanShumb
 • SamShumb
 • EyeShumb
 • SamShumb
 • Josephannem
 • ElwoodSkews
 • WilliamSlomI
 • Darryllom
 • CurtisGrefe
 • SueShumb
 • ElwoodSkews
 • Darryllom
 • Josephannem
 • Josephannem
 • ElwoodSkews
 • Darryllom
 • SamShumb
 • JackShumb
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • WilliamSlomI
 • ElwoodSkews
 • DavisBeree
 • MaryShumb
 • EyeShumb
 • DavisBeree
 • AlanShumb
 • Davidteath
 • Josephannem
 • EyeShumb
 • JoeShumb
 • MaryShumb
 • WilliamSlomI
 • Josephannem
 • MaryShumb
 • AshShumb
 • Davidteath
 • JoeShumb
 • Davidteath
 • DavisBeree
 • Davidteath
 • MaryShumb
 • EyeShumb
 • SamShumb
 • CurtisGrefe
 • AshShumb
 • JoeShumb
 • EyeShumb
 • SamShumb
 • WilliamSlomI
 • Josephannem
 • AshShumb
 • Josephannem
 • AshShumb
 • WilliamSlomI
 • Davidteath
 • MaryShumb
 • JoeShumb
 • Davidteath
 • EyeShumb
 • JackShumb
 • MaryShumb
 • MaryShumb
 • WilliamSlomI
 • EyeShumb
 • EyeShumb
 • MaryShumb
 • Davidteath
 • SamShumb
 • MaryShumb
 • AlanShumb
 • WilliamSlomI
 • EyeShumb
 • MaryShumb
 • Richardagild
 • Darryllom
 • Darryllom
 • Josephannem
 • Michaelmaype
 • Josephannem
 • ElwoodSkews
 • AlanShumb
 • ElwoodSkews
 • DavisBeree
 • Josephannem
 • Richardagild
 • MaryShumb
 • ElwoodSkews
 • AlanShumb
 • Richardagild
 • JoeShumb
 • MaryShumb
 • ElwoodSkews
 • Davidteath
 • AshShumb
 • SamShumb
 • Josephannem
 • EyeShumb
 • MaryShumb
 • ElwoodSkews
 • Richardagild
 • JackShumb
 • AshShumb
 • Davidteath
 • JackShumb
 • AlanShumb
 • AshShumb
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • AshShumb
 • Davidteath
 • Davidteath
 • Richardagild
 • CurtisGrefe
 • AshShumb
 • DavisBeree
 • SamShumb
 • DavisBeree
 • EyeShumb
 • AlanShumb
 • AlanShumb
 • Davidteath
 • MaryShumb
 • Josephannem
 • WilliamSlomI
 • SamShumb
 • CurtisGrefe
 • Josephannem
 • MaryShumb
 • MaryShumb
 • Davidteath
 • WilliamSlomI
 • JoeShumb
 • Davidteath
 • JoeShumb
 • AlanShumb
 • JoeShumb
 • Josephannem
 • AlanShumb
 • EyeShumb
 • Davidteath
 • EyeShumb
 • Davidteath
 • Richardagild
 • Davidteath
 • JoeShumb
 • Davidteath
 • Davidteath
 • JoeShumb
 • IvyShumb
 • EyeShumb
 • SueShumb
 • WilliamSlomI
 • CurtisGrefe
 • MaryShumb
 • JoeShumb
 • AshShumb
 • Davidteath
 • Josephannem
 • Josephannem
 • AshShumb
 • EyeShumb
 • WilliamSlomI
 • AlanShumb
 • WilliamSlomI
 • JackShumb
 • SamShumb
 • CurtisGrefe
 • CurtisGrefe
 • AlanShumb
 • AlanShumb
 • SamShumb
 • Davidteath
 • Josephannem
 • Davidteath
 • SamShumb
 • MaryShumb
 • Josephannem
 • CurtisGrefe
 • JoeShumb
 • Davidteath
 • CurtisGrefe
 • Josephannem
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • MaryShumb
 • CurtisGrefe
 • Davidteath
 • CurtisGrefe
 • AshShumb
 • JoeShumb
 • SamShumb
 • MaryShumb
 • generic cialis

  I’m not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for magnificent information I was looking for
  this info for my mission.

 • EyeShumb
 • AshShumb
 • AshShumb
 • MaryShumb
 • AshShumb
 • AlanShumb
 • EyeShumb
 • JackShumb
 • AlanShumb
 • MaryShumb
 • SamShumb
 • AshShumb
 • WilliamSlomI
 • EyeShumb
 • Josephannem
 • WilliamSlomI
 • WilliamSlomI
 • SamShumb
 • MaryShumb
 • JackShumb
 • SamShumb
 • AshShumb
 • Richardagild
 • JackShumb
 • Davidteath
 • DavisBeree
 • AshShumb
 • MaryShumb
 • JackShumb
 • WilliamSlomI
 • EyeShumb
 • JoeShumb
 • ElwoodSkews
 • Josephannem
 • AlanShumb
 • SamShumb
 • AshShumb
 • WilliamSlomI
 • AshShumb
 • AshShumb
 • AshShumb
 • Davidteath
 • JoeShumb
 • MaryShumb
 • JackShumb
 • viagra 25 mg tablets

  It is not my first time to pay a quick visit this web page, i am browsing this site dailly and get pleasant
  facts from here every day.

 • SamShumb
 • Josephannem
 • EyeShumb
 • IvyShumb
 • Davidteath
 • MaryShumb
 • sildenafil 100mg tablet

  I every time used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of
  internet so from now I am using net for content, thanks to web.

 • Josephannem
 • SamShumb
 • casino slots real money

  Hello mates, its wonderful paragraph on the topic of educationand completely defined, keep it up all the time.

 • AshShumb
 • las vegas online casino real money

  My partner and I stumbled over here coming from a different website and
  thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following
  you. Look forward to finding out about your web page again.

 • CurtisGrefe
 • JackShumb
 • best gold ira companies

  My brother suggested I might like this website. He was totally right.

  This post truly made my day. You can not imagine just how much time
  I had spent for this info! Thanks!

 • SamShumb
 • Josephannem
 • Josephannem
 • EyeShumb
 • SamShumb
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • AlanShumb
 • AshShumb
 • DavisBeree
 • EyeShumb
 • Davidteath
 • SamShumb
 • SamShumb
 • JoeShumb
 • CurtisGrefe
 • AshShumb
 • AshShumb
 • ElwoodSkews
 • vizggo

  Cibus, onus et virga asino — Ослу нужны пища, груз и кнут.
  http://batmanapollo.ru

 • mozghert

  Amor vincit omnia — Любовь побеждает всё
  http://batmanapollo.ru

 • razumlike

  Contra spem spero — Без надежды надеюсь.
  http://batmanapollo.ru

 • casino slots bonus pay real money

  I have been browsing online more than three hours today, yet I never discovered any fascinating article like
  yours. It is beautiful value sufficient for me.

  In my opinion, if all website owners and bloggers made
  excellent content as you did, the web can be much more useful than ever before.

 • CurtisGrefe
 • Davidteath
 • psyxgogo

  Conclamatum est — Всё кончено, всё погибло.
  http://batmanapollo.ru

 • razumyou

  Causa finita est — Дело кончено, вопрос решён.
  http://batmanapollo.ru

 • EyeShumb
 • DavisBeree
 • ElwoodSkews
 • razumgogo

  Veni, vidi, vici – пришел, увидел, победил
  http://batmanapollo.ru

 • Davidteath
 • vizggogo

  Ad disputandum — Для обсуждения.
  http://batmanapollo.ru

 • ElwoodSkews
 • russianmanagement.com

  Психическое здоровье включает в себя наше
  эмоциональное, психологическое и социальное благополучие.
  Это влияет на то, как мы думаем, чувствуем и действуем.
  Оно также помогает определить, как мы справляемся со стрессом,
  относимся к другим и делаем здоровый выбор.

  Психическое здоровье важно
  на каждом этапе жизни: с детства и
  подросткового возраста до взрослой
  жизни.ние) — специалист, занимающийся изучением проявлений,
  способов и форм организации психических явлений личности
  в различных областях человеческой деятельности для решения научно-исследовательских
  и прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи,
  поддержки и сопровождения.

 • Josephannem
 • Davidteath
 • WilliamSlomI
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • AshShumb
 • MaryShumb
 • AshShumb
 • ElwoodSkews
 • MaryShumb
 • AshShumb
 • EyeShumb
 • MaryShumb
 • WilliamSlomI
 • WilliamSlomI
 • Josephannem
 • EyeShumb
 • IvyShumb
 • IvyShumb
 • CurtisGrefe
 • SueShumb
 • Josephannem
 • Josephannem
 • SueShumb
 • WilliamSlomI
 • IvyShumb
 • EyeShumb
 • AshShumb
 • EyeShumb
 • MaryShumb
 • AshShumb
 • WilliamSlomI
 • CurtisGrefe
 • SueShumb
 • AshShumb
 • AshShumb
 • AshShumb
 • Kaaivutty

  darknet drug links darknet marketplace darknet market lists

 • MaryShumb
 • IvyShumb
 • Davidteath
 • AshShumb
 • Davidteath
 • Davidteath
 • tlovertonet

  Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 • Josephannem
 • Davidteath
 • Josephannem
 • AshShumb
 • MaryShumb
 • AshShumb
 • plunda

  how to write a counter argument essay https://mixbookmark.com/story1380814/5-simple-statements-about-url-explained essay introduction structure example

 • AshShumb
 • AshShumb
 • SueShumb
 • DavisBeree
 • CurtisGrefe
 • StephenClogy

  tsmavic.wordpress.com – приворот на фото черная магия

 • Calvindor

  заговор на парня чтобы влюбился читать в день, камень алатырь присушка

  http://www.magecam.ru – заговор чтоб мужчины любили

 • Kaaivutty

  deep web drug url dark web search engine tor marketplace

 • Kaaivutty

  free dark web dark market 2024 darknet links

 • Kaaivutty

  deep web sites tor dark web deep web drug store

 • Kaaivutty

  darkmarket tor market url darkmarkets

 • Kaaivutty

  tor dark web deep web drug markets darknet websites

 • CurtisGrefe
 • WilliamSlomI
 • Davidteath
 • CurtisGrefe
 • DavisBeree
 • Richardagild
 • CurtisGrefe
 • goltogel daftar

  Kontennya luar biasa! Seperti otakku mengalami naik karpet terbang melalui kain kebijaksanaan. 🧞‍♂️🧠 #IndosneioPerjalananKarpetTerbangKebijaksanaan

 • linetogel

  Amazing, blog yang hebat! 🌟 Saya sangat terkesan dengan kontennya yang menarik dan mencerahkan. Setiap artikel memberikan pengetahuan tambahan dan inspiratif. 🚀 Saya sepenuh hati menikmati membaca setiap kata. Semangat terus! 👏 Sudah tidak sabar untuk membaca konten mendatang. 📚 Terima kasih atas kontribusinya dalam memberikan informasi yang memberi manfaat dan mendorong semangat. 💡🌈 Keep up the great work! linetogel 🙌

 • Davidteath
 • Davidteath
 • AshShumb
 • ElwoodSkews
 • oikeaspq

  Типы лидерства в психологии. Трансакционная теория лидерства. Демократический стиль лидерства это. Многофакторный опросник лидерства. По отношению лидера к подчиненным различают харизматический и традиционный типы лидерства. Виды лидерства. Традиционное лидерство это. Технологии формирования лидерства росбиотех. Функции лидерства.

 • ehcphils

  Социогуманитарное лидерство. Командное лидерство. Характеристика автократического типа лидерства. Типы политического лидерства по максу веберу. Авторитарный стиль лидерства. Ситуационное лидерство институт тренинга.

 • DavisBeree
 • CurtisGrefe
 • AshShumb
 • CurtisGrefe
 • linetogel

  Luar biasa sekali! 🚀 Kontennya memikat hati dan bersemangat. 🌟 Artikel yang benar-benar menginspirasi! 👏 Terus berbagi wawasan yang bermanfaat! 🤩💯 Sungguh memikat hati! 🌈 Terima kasih terima kasih banyak! 🙌✨ #Inspirasional #SemangatPositif #Istimewa

 • AshShumb
 • CurtisGrefe
 • MaryShumb
 • CurtisGrefe
 • Davidteath
 • MaryShumb
 • AshShumb
 • Charleshieva

  приворот черное венчание смотреть онлайн бесплатно – Обратится к магу – dzen.ru/id/653538d7d6100f7a6fee8469

  приворот черное венчание как делается

 • CurtisGrefe
 • peretyazhka_bkMr

  Закажите перетяжку мягкой мебели с гарантией качества
  Перетяжка мягкой мебели : простой способ обновить интерьер
  Качественное обслуживание перетяжки мягкой мебели
  Легко и просто обновить диван или кресло
  перетяжка мягкой мебели http://www.peretyazhkann.ru/.

 • Keithgab

  Проведение сильных любовных приворотов по фотографии.

  Обратиться к магу за приворото, почитать отзывы mirprivorotov.ru.

  черный приворот заговор

 • AshShumb
 • AshShumb
 • best-server-gsa

  Аренда виртуального сервера VPS
  – Более 15 000 сервер уже РІ работе
  – Дата-центр РІ РњРѕСЃРєРІРµ Рё Амстердаме
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Для сервера сеть РЅР° скорости 1 Гбит!
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ GSA Search Engine Ranker
  – Мгновенное развёртывание сервера РІ несколько кликов – бесплатно
  – Управляйте серверами РЅР° лету.
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ Xneolinks
  – Скорость порта подключения Рє сети интернет — 1000 РњР±РёС‚/сек
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно
  – Супер (аптайм, скорость, РїРёРЅРі, нагрузка)
  – Почасовая оплата
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ A-Parser
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ XRumer + XEvil
  – Возможность арендовать сервер РЅР° 1 час или 1 сутки
  – Быстрые серверы СЃ NVMe.
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ CapMonster
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно
  – FASTPANEL Рё HestiaCP – бесплатно

 • good-server-xrumer

  Аренда виртуальных серверов (VPS/VDS хостинг)
  – Управляйте серверами РЅР° лету.
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Возможность арендовать сервер РЅР° 1 час или 1 сутки
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ A-Parser
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Супер (аптайм, скорость, РїРёРЅРі, нагрузка)
  – Более 15 000 сервер уже РІ работе
  – Дата-центр РІ РњРѕСЃРєРІРµ Рё Амстердаме
  – Для сервера сеть РЅР° скорости 1 Гбит!
  – FASTPANEL Рё HestiaCP – бесплатно
  – Почасовая оплата
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ Xneolinks
  – Мгновенное развёртывание сервера РІ несколько кликов – бесплатно
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ GSA Search Engine Ranker
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ XRumer + XEvil
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно
  – Быстрые серверы СЃ NVMe.
  – Отлично РїРѕРґС…РѕРґРёС‚ РїРѕРґ CapMonster
  – Скорость порта подключения Рє сети интернет — 1000 РњР±РёС‚/сек

 • ElwoodSkews
 • good-server-gsa

  Аренда виртуальных серверов (VPS/VDS хостинг)
  – Мгновенное развёртывание сервера в несколько кликов – бесплатно
  – Возможность арендовать сервер на 1 час или 1 сутки
  – Отлично подходит под XRumer + XEvil
  – Супер (аптайм, скорость, пинг, нагрузка)
  – Отлично подходит под GSA Search Engine Ranker
  – Отлично подходит под Xneolinks
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Дата-центр в Москве и Амстердаме
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Почасовая оплата
  – Для сервера сеть на скорости 1 Гбит!
  – Более 15 000 сервер уже в работе
  – FASTPANEL и HestiaCP – бесплатно
  – Отлично подходит под A-Parser
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Управляйте серверами на лету.
  – Отлично подходит под CapMonster
  – Быстрые серверы с NVMe.
  – Скорость порта подключения к сети интернет — 1000 Мбит/сек
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно

 • best-server-gsa

  Аренда виртуальных серверов (VPS/VDS хостинг)
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Мгновенное развёртывание сервера в несколько кликов – бесплатно
  – Супер (аптайм, скорость, пинг, нагрузка)
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно
  – Отлично подходит под XRumer + XEvil
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Дата-центр в Москве и Амстердаме
  – FASTPANEL и HestiaCP – бесплатно
  – Скорость порта подключения к сети интернет — 1000 Мбит/сек
  – Отлично подходит под GSA Search Engine Ranker
  – Управляйте серверами на лету.
  – Для сервера сеть на скорости 1 Гбит!
  – Быстрые серверы с NVMe.
  – Более 15 000 сервер уже в работе
  – Отлично подходит под A-Parser
  – Отлично подходит под Xneolinks
  – Возможность арендовать сервер на 1 час или 1 сутки
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Почасовая оплата
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно
  – Отлично подходит под CapMonster

 • good-server-xrumer

  Аренда VDS или VPS сервера
  – Отлично подходит под CapMonster
  – FASTPANEL и HestiaCP – бесплатно
  – Дата-центр в Москве и Амстердаме
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно
  – Управляйте серверами на лету.
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Отлично подходит под A-Parser
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Отлично подходит под GSA Search Engine Ranker
  – Более 15 000 сервер уже в работе
  – Возможность арендовать сервер на 1 час или 1 сутки
  – Скорость порта подключения к сети интернет — 1000 Мбит/сек
  – Быстрые серверы с NVMe.
  – Для сервера сеть на скорости 1 Гбит!
  – Отлично подходит под Xneolinks
  – Супер (аптайм, скорость, пинг, нагрузка)
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Почасовая оплата
  – Мгновенное развёртывание сервера в несколько кликов – бесплатно
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Отлично подходит под XRumer + XEvil
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно

 • good-server-xrumer

  Хостинг Windows VDS / VPS серверов
  – Почасовая оплата
  – Отлично подходит под XRumer + XEvil
  – Отлично подходит под CapMonster
  – Дата-центр в Москве и Амстердаме
  – Возможность арендовать сервер на 1 час или 1 сутки
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Более 15 000 сервер уже в работе
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Для сервера сеть на скорости 1 Гбит!
  – Управляйте серверами на лету.
  – Отлично подходит под A-Parser
  – FASTPANEL и HestiaCP – бесплатно
  – Супер (аптайм, скорость, пинг, нагрузка)
  – Мгновенное развёртывание сервера в несколько кликов – бесплатно
  – Отлично подходит под GSA Search Engine Ranker
  – Отлично подходит под Xneolinks
  – Быстрые серверы с NVMe.
  – Скорость порта подключения к сети интернет — 1000 Мбит/сек
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно

 • Robertlut

  приворот на возврат любимого отзывы – почитать отзывы о привороте

  приворот на месячные отзыв

 • MaryShumb
 • AshShumb
 • AshShumb
 • Darryllom