Divorțul prin NOTAR! Acte, termene, condiții și alte aspecte importante.

Conform noii Legi privind procedura notarială nr. 246 din 15 noiembrie 2018, în vigoare din 1 martie 2019, cuplurile care decid să își desfacă căsătoria pe cale amiabilă pot alege varianta divorțului la notar. Spre deosebire de opțiunea divorțului în fața instanței judecătorești, divorțul la notar este o procedură mult mai simplă și rapidă, chiar și în cazul existenței copiilor minori, atât timp cât ambii soți sunt de acord în privința acestor aspecte.

Altfel spus, desfacerea căsătoriei pe cale notarială se finalizează într-un timp mai scurt decât în instanță (30 de zile), costurile totale sunt reduse și asigură o mai bună protecție a vieții private față de ședința publică din sala de judecată.

Potrivit prevederilor Legii privind procedura notarială, cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar în baza acordului comun al soţilor și în prezența ambilor soți. Procedura va putea fi efectuată și în prezența unuia dintre soți, dacă notarului anterior i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa (art. 41 alin. (1) din Legea privind procedura notarială).

Evidențiem că la etapa depunerii cererii de desfacere a căsătoriei, este obligatorie prezența ambilor soți. Etapele următoare ale procedurii de desfacere a căsătoriei, ulterioare celei de depunere a cererii: autentificarea contractelor de stabilire a pensiei de întreținere și a domiciliului copiilor minori, după caz a contractului de partaj a averii comune în devălmășie, eliberarea încheierii de desfacere a căsătoriei, expedierea actelor necesare pentru înregistrarea divorțului, cu ridicarea ulterioară de către solicitant a certificatului de divorț de la Agenția Servicii Publice, care pot fi îndeplinite și prin reprezentant în baza procurii.

Potrivit alin. (2) din art. 41 din Legea privind procedura notarială nr. 246 din 15 noiembrie 2018, cererea de divorț se va redacta în scris, conform modelului aprobat de Ministerul Justiției. În cerere, soţii pot opta pentru soluţionarea concomitentă pe cale amiabilă a modului de participare la educaţia copiilor, stabilirea locului de trai al acestora, plata pensiei de întreţinere a soțului/soției sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei. În acest scop, soții vor declara notarului pe propria răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se autentifică acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi cu privire la locul de trai al acestora după desfacerea căstoriei.

Cererea de divorț va fi însoțită de actele prevăzute de art. 41 alin. (3) din Legea privind procedura notarială, și anume copiile legalizate ale certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți și copiile actelor de identitate ale soților. La depunerea cererii, soţii vor prezenta notarului certificatul de căsătorie emis de autoritățile competente ale Republicii Moldova în original şi o copie legalizată a acestuia. Originalul certificatului de căsătorie va rămâne la notar.

Ulterior, notarul va înregistra cererea de divorț și va acorda soților un termen de 30 de zile, pentru a putea reflecta asupra deciziei. Acest termen poate fi prelungit, cu acordul soților, cu maximum 30 de zile (art. 41 alin. (5) din Legea privind procedura notarială).

La expirarea acestui termen, soții urmează să se prezinte la notar pentru a susține cererea de divorț sau pentru a o retrage. Dacă soții își exprimă consimțământul liber și neviciat pentru desfacerea căsătoriei, și sunt îndeplinite cumulativ și celelalte condiții legale prevăzute de Codul Familiei al Republicii Moldova pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților, notarul va emite încheierea de desfacere a căsătoriei. În încheierea de divorț notarul va consemna data desfacerii căsătoriei, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ și, după caz, mențiunile privind acordul parental referitor la plata pensiei de întreținere, stabilirea locului de trai al minorilor, modalitatea de partajare a bunurilor comune.

Încheierea de desfacere a căsătoriei se emite în 5 exemplare și produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei (divorț).

Încheierea notarială de desfacere a căsătoriei prin acordul soților constituie temei pentru înregistrarea divorțului, potrivit art. 41 lit. d) din Legea privind actele de stare civilă nr. 100 din 26 aprilie 2001.

Art. 42 din Legea privind procedura notarială nr. 246 din 15 noiembrie 2018 prevede situațiile în care notarul ar putea respinge cererea de desfacere a căsătoriei.

Astfel, notarul emite o atare încheiere dacă unul dintre soți nu își exprimă consimțământul liber și neviciat; dacă cererea nu este semnată de ambii soți în prezența notarului, dacă anterior notarului nu i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei și de examinare a cererii în absența sa, iar soțul insistă să fie înregistrată cererea; dacă soții refuză să dea declarațiile prevăzute de lege; dacă soții nu prezintă la depunerea cererii, toate actele necesare;  în cazul în care există copii minori sau concepuți și, la exirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (5), unul dintre soți nu se prezintă în fața notarului, nu-și exprimă consimțământul pentru desfacerea căsătoriei sau soții refuză de a încheia acordul referitor la plata pensiei de întreținere și stabilirea domiciliului copiilor minori, sau acrodul încheiat contravine intereselor minorilor; dacă cel puțin unul dintre soți nu s-a prezentat în fața notarului la expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (5); dacă cererea a rămas fără obiect întrucât căsătoria dintre soți a fost desfăcută, fie de către o altă autoritate competentă, fie încetată din cauza decesului unui dintre soți; dacă soții se împacă și unul dintre soți își retrage cererea de desfacere a căsătoriei.

În cazul respingerii cererii de desfacerea a căsătoriei notarul emite o încheiere de respingere în trei exemplare, din care unul se păstrează în arhiva notarului, iar celelalte se transmit fiecăruia dintre soți. La respingerea cererii de desfacere a căsătoriei originalul certificatului de căsătorie se restituie persoanei care l-a depus la notar.

Această procedură de desfacere a căsătoriei nu-i obligă pe cetățeni să își desfacă căsătoria exclusiv la notar, însă prin încheierea notarială în acest sens va permite părților să soluționeze, în același timp, și verificarea condițiilor contractului matrimonial, probleme ce țin de plata indemnizației de întreținere a copiilor minori, stabilirea domiciliului copiilor minori, partajarea patrimoniului comun.

Prin urmare, desfacerea căsătoriei la notar e o alternativă extrajudiciară de soluționare a litigiului între părți, în fața unei persoane cu împuterniciri legale și oficiale.

 

Pentru mai multe detalii, sau dacă aveți nevoie de avocat în procesul de desfacere a căsătoriei în fața notarului, contactează astăzi avocatul Vitalie BUNDUCHI.

3 Comments

 • zovrelioptor

  Hi there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

 • Ioana Pipelea

  Divorțul poate fi cerut pe cale administrativă, notarială sau judiciară, cu mențiunea ca soții nu pot alege calea administrativă dacă au copii minori născuți din căsătorie, din afara acesteia sau adoptați, dar pot demara procedura de divorț la notar sau la instanța de judecată competentă. Este adevărat ca o opțiune viabila, având inclusiv costuri reduse, este prin biroul notarial, insa sunt situații și când părțile nu se înțeleg. Sau sunt situații când deși se înțeleg, interesul unuia dintre soți ar trebui sa fie ca desfacerea căsătoriei sa fie pronunțată de catre instanta din culpa exclusiva.

  După ce am citit mult pe internet pe aceasta tema, eu am optat pentru divorțul în instanță. Recomand și altor persoane dacă exista motive pentru desfacerea căsătoriei din culpa exclusiva a soțului – sau viceversa.

  https://avodivort.ro/afla-cate-tipuri-de-divort-exista-care-sunt-motivele-si-ce-consecintele-sunt/

 • Acte Necesare Divort Notar - elicad.space

  […] divortez.com […]

 • Scrie un comentariu

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *