Pensia de întreținere a soțului

Aspecte principale privind stabilirea pensiei de întreținere pentru soțul și/sau fostul soț inapt de muncă

Obligaţia de întreţinere între soţi poate fi definită ca o îndatorire legală reciprocă a soţilor izvorâtă din instituţia căsătoriei, de a-şi asigura la nevoie unul altuia cele necesare traiului.

Obligația de întreținere are ca obiect prestarea a tot ceea ce este necesar traiului: alimente, locuință, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijirea sănătății, care toate la un loc formează cuprinsul noțiunii de întreținere în înțelesul ei general.

Potrivit art. 82 alin. (1) Codul familiei, soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă.

În obiectul întreținerii intră și îngrijirea sănătății persoanei întreținute.

Astfel, potrivit Codului fa Read more „Aspecte principale privind stabilirea pensiei de întreținere pentru soțul și/sau fostul soț inapt de muncă”

Află ce ai de făcut în cazul în care ești victima violenței în familie!

„Violenţă în familie” este orice act vătămător, fizic sau emoţional care are loc între membrii unei familii. Aceasta poate include un singur episod sau mai multe acte de violență, formând un model de comportament abuziv prin exercitarea controlului. Violența în familie este un comportament intenționat. Scopul violenței în familie este stabilirea și exercitarea puterii și controlului asupra altei persoane.

Violența este folosită pentru a intimida, umili sau înfricoșa victima. Femeile sunt, în mod evident, parte vulnerabilă din cadrul familiei, un fapt bine demonstrat de mass-media și de statisticile existente. Violența domestică asupra femeilor reprezintă o amenințare permanentă, însoțită sau nu de o rănire fizică sau psihică în cadrul relației cu partenerul, indiferent dacă sunt sau nu căsătoriți legal sau dacă există raporturi de familie între ei, dacă au același domiciliu.

Potrivit Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie nr. 45 din 1 martie 2007, violența în familie este definit ca acte de violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privinţa altui membru al aceleiaşi familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral. Read more „Află ce ai de făcut în cazul în care ești victima violenței în familie!”

Divorțul prin NOTAR! Acte, termene, condiții și alte aspecte importante.

Conform noii Legi privind procedura notarială nr. 246 din 15 noiembrie 2018, în vigoare din 1 martie 2019, cuplurile care decid să își desfacă căsătoria pe cale amiabilă pot alege varianta divorțului la notar. Spre deosebire de opțiunea divorțului în fața instanței judecătorești, divorțul la notar este o procedură mult mai simplă și rapidă, chiar și în cazul existenței copiilor minori, atât timp cât ambii soți sunt de acord în privința acestor aspecte.

Altfel spus, desfacerea căsătoriei pe cale notarială se finalizează într-un timp mai scurt decât în instanță (30 de zile), costurile totale sunt reduse și asigură o mai bună protecție a vieții private față de ședința publică din sala de judecată.

Potrivit prevederilor Legii privind procedura notarială, cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar în baza acordului comun al soţilor și în prezența ambilor soți. Procedura va putea fi efectuată și în prezența unuia dintre soți, dacă notarului anterior i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa (art. 41 alin. (1) din Legea privind procedura notarială).

Read more „Divorțul prin NOTAR! Acte, termene, condiții și alte aspecte importante.”

Contestarea paternității! Comentarii și soluții practice!

Dacă eşti căsătorit, se prezumă că orice copil născut de soția ta este și copilul tău.
În cazul în care persoanele nu sânt căsătorite, copilul nou născut poate fi recunoscut de bună voie, printr-o declaraţie la serviciul de stare civilă competent. Dacă sânt dubii din partea bărbatului privind paternitatea acestuia față de copilul nou-născut, acesta poate să refuze depunerea declarației de paternitate sau în caz în care declarația a fost deja depusă, bărbatul poate să intenteze o acțiune în instanța de judecată privind contestarea paternității. Read more „Contestarea paternității! Comentarii și soluții practice!”

Desfacerea căsătoriei este posibilă și la notar din 1 martie 2019!

Este stabilit! Din 1 martie 2019, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind procedura notarială și Legii de modificare a Codului Familiei șansele de a desface o căsătorie își amplifică arealul, iar soții se pot adresa și la notar pentru a rupe relația lor.

Pentru a înțelege mai bine modul și procedura desfacerii căsătoriei la notar vom răspunde la cele mai importante întrebări pe care le puteți avea. Read more „Desfacerea căsătoriei este posibilă și la notar din 1 martie 2019!”

Ești în imposibilitate să comunici cu copilul? Stabilirea unui grafic de întrevederi poate fi soluția!

Dacă ai copii minori și locuiești separat de ei, trebuie să știi că ai drepturi şi obligaţii egale față de copii ca și celălalt părinte!

Deseori, în rezultatul separării părinților și stabilirii domiciliului copiilor cu unul din părinți, apare dificultatea celuilalt de a participa la creșterea, educația și instruirea deplină a propriilor săi copii. Nenumărate situații reflectă realitatea în care mama sau tatăl nu-și poate vedea copilul din cauza unor neînţelegere care parvin din căsătoria/relația anterioară, efectul cărora e resimțit de copilul minor.

Read more „Ești în imposibilitate să comunici cu copilul? Stabilirea unui grafic de întrevederi poate fi soluția!”

Când ne adresăm în instanța de judecată pentru a desface căsătoria?

Desfacerea căsătoriei în instanța judecătorească are loc în cazurile:

  1. Când unul dintre soți nu este de acord să desfacă căsătoria;
  2. Când există acordul ambilor soți pentru desfacerea căsătoriei însă unul  din ei refuză să se prezinte la oficiul de stare civilă pentru depunerea declarației de divorț.

Read more „Când ne adresăm în instanța de judecată pentru a desface căsătoria?”

Aspecte importante cu privire la stabilirea domiciliului copiilor minori după separarea părinților

În cazul divorțului pe cale judiciară, instanța de judecată , conform prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) Codul Familiei, în cazul lipsei acordului între soți sau dacă se va dovedi că acordul lezează drepturile și interesele copiilor minori,  este obligată să stabilească cu cine dintre părinți vor locui copiii minori după divorț. Read more „Aspecte importante cu privire la stabilirea domiciliului copiilor minori după separarea părinților”

Modul de încasarea a pensiei de întreținere a copiilor minori comuni

Majoritatea cererilor de desfacerea căsătoriei, în cazul în care soții au copii minori comuni, sunt însoțite și de solicitarea stabilirii pensiei de întreținere a copiilor minori, această solicitare își are temeiul în faptul că după desfacerea căsătoriei părinții locuiesc separat și de acest fapt beneficiază și copiii care inevitabil vor locui cu unul din părinți sau fiecare din părinți v-a avea în grija sa cîte un copil.

Read more „Modul de încasarea a pensiei de întreținere a copiilor minori comuni”