Pensia de întreținere a soțului

Aspecte principale privind stabilirea pensiei de întreținere pentru soțul și/sau fostul soț inapt de muncă

Obligaţia de întreţinere între soţi poate fi definită ca o îndatorire legală reciprocă a soţilor izvorâtă din instituţia căsătoriei, de a-şi asigura la nevoie unul altuia cele necesare traiului.

Obligația de întreținere are ca obiect prestarea a tot ceea ce este necesar traiului: alimente, locuință, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijirea sănătății, care toate la un loc formează cuprinsul noțiunii de întreținere în înțelesul ei general.

Potrivit art. 82 alin. (1) Codul familiei, soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă.

În obiectul întreținerii intră și îngrijirea sănătății persoanei întreținute.

Astfel, potrivit Codului fa Read more „Aspecte principale privind stabilirea pensiei de întreținere pentru soțul și/sau fostul soț inapt de muncă”

Când ne adresăm în instanța de judecată pentru a desface căsătoria?

Desfacerea căsătoriei în instanța judecătorească are loc în cazurile:

  1. Când unul dintre soți nu este de acord să desfacă căsătoria;
  2. Când există acordul ambilor soți pentru desfacerea căsătoriei însă unul  din ei refuză să se prezinte la oficiul de stare civilă pentru depunerea declarației de divorț.

Read more „Când ne adresăm în instanța de judecată pentru a desface căsătoria?”