1. Acest site, www.divortez.eu (Site) este realizat și operat de Avocatul Vitalie Bunduchi, înregistrat în cadrul BAA ”SAVVA”și care își exercită activitatea potrivit legislației cu privire la avocatură, aplicabilă în Republica Moldova.
 2. Utilizarea conţinutului acestui Site va respecta condițiile de utilizare menționate în continuare. Prin simpla accesarea a acestui Site ați agreat în mod necondiţionat aceste condiții de utilizare.
 3. Avocatul Vitalie Bunduchi își rezervă dreptul de a modifica  sau completa oricând termenii și condițiile de utilizare ale acestui Site. Aceste modificări și/sau completări vor intra în vigoare în momentul menționării lor în cadrul acestui Site.
 4. Acest site conține date și informații având natură juridică. Orice astfel de informație, conținută în orice tip de material realizată sau doar pusă la dispoziție de către Avocatul Vitalie Bunduchi și conținută în sau la care face trimitere acest Site va fi considerată ca având în mod exclusiv o natură generală și un simplu scop de informare, ea neputând fi în nici un fel considerată ca  furnizând un serviciu de asistență juridică.
 5. În nici un mod, nici o informație conținută în acest Site sau la care acest Site face referire și nici accesarea sau recepționare unei asemenea informații de către orice persoană nu va putea fi considerată ca realizând o relație client-avocat între acea persoană și Avocatul Vitalie Bunduchi, sau ca impunând vreo obligație în sarcina Avocatului Vitalie Bunduchi față de acea persoană sau față de terți.
 6. Avocatul Vitalie Bunduchi nu își asumă nici o responsabilitate pentru nici o consecință considerată ca fiind cauzată sau doar având legătură cu orice acțiune sau inacțiune care poate fi determinată de interpretarea ca asistenţă juridică a oricărui material conținut de acest Site.
 7. Avocatul Vitalie Bunduchi deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la toate materialele  conținute în acest Site, incluzând drepturi de autor, mărci înregistrate, etc. Orice persoană care accesează aceste Site se obligă, în mod necondiționat, să nu copieze, republice, reproducă sau modifice în orice fel, transmită sau distribuie, orice parte sau întregul conținut al acestui Site.
 8. Prin excepție de la interdicția menționată în pct. 7, orice utilizator al acestui site, va putea imprima o singură dată conținutul oricărei părți a acestui Site, numai pentru uz personal și informativ, fărăa putea aduce nici o modificare conținutului informației copiate.
 9. Avocatul Vitalie Bunduchi nu garantează în nici un mod securitatea și/sau confidențialitatea nici unei informații transmise prin orice mijloace de comunicații electronice către acest Site sau către adresele de e-mail indicate în acest Site. De asemenea, transmiterea oricărui tip de informație/comunicații electronice către acest Site sau adresă de e-mail sau alte contacte ale avocatului Vitalie Bunduchi nu vor crea în nici un mod o relație client-avocat și nu vor impune nici o obligație în sarcina avocatului Vitalie Bunduchi, inclusiv cu privire la conținutul oricărei comunicări electronice primite, față de avocatul Vitalie Bunduchi, de asemenea avocatul Vitalie Bunduchi nu își asumă nici o obligație de confidențialitate sa de altă natură, putând dispune liber, în orice mod, de conținutul acesteia.
 10. Avocatul Vitalie Bunduchi depune eforturi permanente pentru a asigura o bună funcționare și o maximă securitate a acestui Site. Cu toate acestea avocatul Vitalie Bunduchi nu își asumă nici o obligație și nu garantează în nici un fel ca acest Site este în mod permanent operațional și lipsite de orice defecte funcționale. De asemenea, avocatul Vitalie Bunduchi, nu garantează în nici un mod că documentele, fișierele sau orice alte pachete de date care sunt conținute sau au legătură cu acest Site nu conțin viruși și nu va avea responsabilitatea pentru nici un fel de prejudiciu actual sau viitor cauzat de sau prin intermediul acestui Site. În consecință, pentru protecția sa, orice utilizator al acestui Site trebuie să utilizeze un program de antivirus atunci când utilizează acest Site.
 11. Acest site poate conține legături cu alte site-uri ca nu sunt operate și nu se află sub controlul avocatului Vitalie Bunduchi. Nu ne asumăm nici o responsabilitate cu privire la condițiile de utilizare, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în nici unul dintre aceste site-uri sau la care pot face trimitere în orice mod aceste site-uri. Accesarea acestor site-uri se face pe riscul exclusiv al celui care le accesează.
 12. Avocatul Vitalie Bunduchi nu va putea fi ținut răspunzător în nici un mod pentru nici un prejudiciu, de orice tip, direct sau indirect, rezultat din accesarea sau utilizarea acestui Site sau având legătură cu conținutul acestui Site.
 13. Orice dispută sau litigiu având legătură cu accesarea, conținutului sau utilizarea acestui Site vor fi guvernate de legislația Republicii Moldova, atât în sens material cât și în sens procesual, competența de soluționare a oricăror litigii aparținând în exclusivitate instanțelor de judecată din Republica Moldova.