Cum pot divorța?

Răspuns: Divorțul poate avea loc pe două căi

 • administrativă – atunci când soții nu au litigii referitoare la partaj, stabilirea domiciliului copiilor minor, încasarea pensiei de întreținere și se prezintă benevol la oficiul de stare civilă pentru a depune cererea privind desfacerea căsătoriei;
 • judiciară – are loc în cazul în care soțul/soția nu se prezintă benevol la oficiul de stare civilă pentru a depune cererea privind desfacerea căsătoriei sau sunt litigii/neînțelegeri referitoare la partaj, stabilirea domiciliului copiilor minor, încasarea pensiei de întreținere.
Care sunt actele necesare pentru desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă?

Răspuns: Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă: certificatul de căsătorie în original, actele de identitate a ambilor soți, copia certificatelor de naștere a ambilor soți, cererea privind desfacerea căsătoriei în baza declarației comune a soților, dovada achitării taxei de stat în mărime de 100 lei pentru fiecare soț și dovada achitării serviciilor de stare civilă în mărime de 100 lei pentru fiecare soț.

În cât timp obțin divorțul după depunerea cererii de desfacere a căsătoriei în baza declarației comune a soților?

Răspuns: Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

La care oficiu de stare civilă urmează a fi depusă cererea de desfacere a căsătoriei în baza declarației comune a soților?

Răspuns: Cererea de desfacere a căsătoriei în baza declarației comune a soților se depune la oficiul de stare civilă din raza de domiciliere a unuia dintre soți sau la oficiul de stare civilă unde a fost încheiată căsătoria.

Pot depune cererea de divorț la oficiul de stare civilă de unul/una singur(ă)?

Răspuns: Desfacerea căsătorie doar în baza declarației unuia dintre soți poate avea loc în următoarele cazuri:

 • Există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă prin care soțul/soția a fost: 1) supus unei măsuri de ocrotire judiciare; 2) declarat dispărut; 3) condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani (important condamnarea soțului trebuie să fi intervenit posterior încheierii căsătoriei).
 • Soțul/soția are o declarație autentificată prin care celălalt soț este de acord cu desfacerea căsătoriei și permite soțului/soției să depună actele de unul sigur la oficiul de stare civilă.
Care este prețul unui divorț la oficiul de stare civilă?

Răspuns: Desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă implică cheltuieli în mărime de maxim 200 lei pentru fiecare dintre soți.

Care este prețul unui divorț prin instanţă de judecată?

Răspuns: Desfacerea căsătoriei pe cale judiciară implică diverse cheltuieli care sunt formate:

 1. taxa de stat, care variază în dependență de pretențiile înaintate, astfel pentru:
  • desfacerea primei căsătorii se achită 40 lei;
  • pentru desfacerea căsătoriei încheiate a doua oară se achită 200 lei;
  • pentru stabilirea domiciliului copilului minor taxa de stat constituie 100 lei;
  • pentru partajul averii comune se achită o taxă de stat în mărime de 3% din valoare bunurilor ce urmează a fi dobândite de către reclamant după partaj.
 2. Cheltuieli de citare și căutare pârâtului;
 3. Cheltuieli de efectuare a expertizelor;
 4. Cheltuieli de executare a actelor judiciare;
 5. Cheltuieli de traducere a actelor întocmite într-o limbă străină;
 6. Cheltuieli de asistenţă juridică (onorariul avocatului) care variază în dependență de mai mulți factori ca: complexitate cauzei, solicitarea preluării cauzei în termeni restrânși; cheltuieli de transport; asistarea atât la faza extrajudiciară cât și reprezentarea intereselor în instanțele superioare, etc.
Care sunt actele necesare pentru desfacerea căsătoriei pe cale judiciară?

Răspuns: Lista actelor necesare pentru desfacerea căsătoriei pe cale judiciară variază în dependență de pretențiile înaintate, dar cele mai importante sunt:

 • Certificatul de căsătorie în original;
 • Certificatul/certificatele de naștere a copiilor, dacă aceştia există;
 • Copia buletinului de identitate a soțului care intenționează să înainteze cererea de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei;
 • Copia buletinului de identitate a soțului care urmează să fie dat în judecată (dacă dispuneți de o asemenea copia);
 • Dovada achitării taxei de stat ș.a.
Către cărei instanțe de judecată urmează să depun cererea privind desfacerea căsătoriei?

Răspuns: Cererea privind desfacerea căsătoriei urmează a fi depusă în instanța de judecată de la domiciliul pârâtului sau în instanța de judecată de la domiciliul reclamantului (Dvs) în cazul în care cererea de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei, conține o pretenție privind plata pensiei de întreţinere sau, dacă în grija Dvs. se află copii minori ori dacă Dvs întâmpinaţi dificultăţi întemeiate cu privire la deplasarea la instanţa de la domiciliul pârâtului.

În cât timp pot desface căsătoria pe cale judiciară

Răspuns: Estimarea unei perioade în care căsătoria urmează a fi desfăcută pe cale judiciară este dificilă, ori legislația nu stabilește un termen exact în interiorul căruia un proces urmează fi realizat și încununat cu o hotărâre definitivă și irevocabilă, însă din practica noastră, vă putem comunica că termenul de desfacere a căsătoriei pe cale judiciară, în cel mai fericit caz, cel puțin 3-4 luni de la data adresării în instanța de judecată.

Cum se procedează dacă soțul/soția nu se prezintă la ședințele de judecată?

Răspuns: În cazul în care un participant la proces nu se prezintă și nici nu există dovada citării legale, atunci încercăm să realizăm toate modalităţile de citare, (telegramă, telefonogramă, citarea prin intermediul executorului judecătoresc), iar în cazul în care acestea nu au dat niciun efect putem solicita judecătorului citarea publică, astfel după citarea publică în monitorul oficial, participantul la proces/soțul se consideră citat legal și putem examina cauza în lipsa acestuia. În concluzie, în cazul în care unul din soți nu se prezintă, oricum există metode legale ca procesul să deruleze și fără participarea acestuia.

Este obligat soțul care a preluat numele celuilalt soț să revină la numele de familie de până la căsătorie?

Răspuns: Soțul care a preluat numele celuilalt soț are dreptul să revină la numele de familie de până la căsătorie, dar în niciun caz nu poate fi impus să o facă.

Pot pleca cu copii peste hotare fără acordul celuilalt părinte?

Răspuns: Da, puteți pleca. Unica condiție în acest sens este ca Dvs în calitate de părinte puteți pleca cu copii fără acordul celuilalt părinte doar în scop pe călătorie, vacanță, tratament, etc.
Atenție! Aveți nevoie de acordul celuilalt părinte doar în cazul în care plecați să domiciliați cu copii în altă țară.