Deși anumite statistici variază de la un an la altul, se înțelege la general, că aproximativ jumătate din toate căsătoriile din Republica Moldova, după o perioadă de timp, eșuează și se finalizează cu un divorț.

Te pot consilia în aceste momente dificile și-ți poate propune cele mai exacte și corecte soluții pentru situația ta.

Actualmente, desfacerea căsătoriei se poate efectua pe două căi:

  1. la Oficiul de Stare civilă, dacă ambii soți nu au pretenții referitor la partajul proprietății comune în devălmășie; la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți;

  2. prin instanța de judecată dacă: a) există pretenții referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți; b) unul din soți refuză să se prezinte la oficiu de stare civilă chiar dacă este de acord cu divorțul sau; c) este contra divorțului.

Concomitent cu divorțul, chestiunile referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau întreținerea unuia dintre soți se pot soluționa atât pe cale amiabilă cât și pe cale judiciară.

În cazul soluționării pe cale amiabilă, îți pot oferi consultanța și asistența juridică necesară pentru întocmirea unei tranzacții de împăcare.

În cazul în care nu este posibilă o conciliere și încheiere a unei tranzacții de împăcare/prevenire a unui proces, te pot asista în instanța de judecată în scopul obținerii unei hotărâri judecătorești privind stabilirea domiciliului copilului minor, încasării pensiei de întreținere și partajul bunurilor comune obținute în timpul căsătoriei.

Contactează astăzi avocatul Vitalie BUNDUCHI pentru a închide acest capitol neplăcut din viața ta!