Partajul este procedura prin care bunurile comune dobândite de soți pe parcursul căsniciei se împart între aceștia, de regulă concomitent sau imediat ulterior divorţului.

Soții pot ajunge la o înţelegere cu privire la împărţirea bunurilor sau, daca acest lucru nu este posibil, instanţa de judecata decide asupra modului de soluţionare a partajului.

Prin bunuri comune se înţeleg absolut toate bunurile şi lucrurile care au fost cumpărate împreună de către soţi în timpul căsătoriei, până la pronunţarea divorţului. Aici intră: mese, scaune, ustensile de bucătărie, mobilă, tablouri, automobilul/automobilele etc., inclusiv bunuri imobile – terenuri, case, apartamente, garaje; acţiuni în societăţile comerciale înfiinţate în timpul căsătoriei.

Este de remarcat că partajul nu este obligatoriu, soții putând să rămână proprietari în devălmășie și pe cote-părți pentru un anumit termen. Totuși, în practică, realizarea partajului în timp cât mai scurt după divorț este extrem de utilă pentru ambii soți.

Un proces tipic de partaj, în care soții dețin, de exemplu, un apartament și câteva bunuri mobile, se poate finaliza cu atribuirea apartamentului și a bunurilor către unul din soți, cu obligarea acestuia de a-l despăgubi de celălalt soț cu o sumă de bani egală cu valoarea cotei sale de contribuție.

Totuși, multe procese de partaj au un grad mai ridicat de complexitate, întrucât soții pot deține mai multe bunuri imobile sau pot avea și credite bancare garantate cu respectivele bunuri. În plus, indiferent de complexitatea cauzei, durata și costurile partajului judiciar pot cu uşurinţă scăpa de sub control.

În cazul în care ești în situația de a iniția un partaj, te pot asista și consilia juridic atât în cazul unui partaj benevol cât și în cazul unui partaj prin instanța de judecată, serviciile noastre uzuale, includ:

  • consultanță juridică de specialitate în legătură cu regimul matrimonial și bunurile dobândite de soți;
  • analiza structurii datoriilor comune ale soților;
  • analiza costurilor și a beneficiilor pentru cele mai probabile scenarii de soluționare a partajului;
  • monitorizarea continuă a costurilor pe parcursul litigiului prin comparație cu beneficiile rezultatului cel mai probabil;
  • negocierea soluțiilor de rezolvare amiabilă a partajului;
  • reprezentarea în instanța judecată în cazul inițierii partajului judiciar.