Concomitent cu serviciile principale, avocatul Vitalie BUNDUCHI prestează și servicii referitoare la:

 1. Contestarea paternității;
 2. Stabilirea paternității;
 3. Reprezentarea intereselor în fața organelor de tutelă și curatelă;
 4. Stabilirea graficului de întrevedere cu copii minori;
 5. Reprezentarea intereselor în faza prejudiciară și judiciară cu privire la adopții naționale și internaționale;
 6. Contestarea refuzului unui părinte cu privire la stabilirea domiciliului copilului minor în străinătate;
 7. Decăderea din drepturile părintești;
 8. Reducerea/modificarea pensiei de întreținere a copilului minor;
 9. Încasarea pensiei de întreținere a soțului rămas inapt de muncă;
 10. Reprezentarea intereselor în faza de executare a hotărârii judecătorești;
 11. Reprezentarea intereselor în fața oficiilor de stare civilă cu privire la solicitarea și ridicarea certificatelor de naștere, căsătorie, divorț, etc.
 12. Servicii de traducere și apostilare a actelor (certificate de naștere, căsătorie, divorț, stare civilă, capacitate matrimonială etc)
 13. Asistarea, întocmirea și negocierea contractelor privind încasarea pensie de întreținere;
 14. Reprezentarea intereselor în instanța de judecată privind solicitarea ordonanței de protecție;
 15. Declararea nulității căsătoriei;
 16. Reprezentarea intereselor copiilor privind repararea prejudiciului cauzat de către părinți;
 17. Consultații juridice cu privire la schimbarea numelui de familie a copiilor minori;
 18. Consultanță, asistență și reprezentare la tranzacțiile imobiliare (case, apartamente, terenuri, etc.)
 19. Consultanță și asistență în cadrul procedurilor de deschidere a succesiunii legale și testamentare.