Majoritatea cererilor de desfacerea căsătoriei, în cazul în care soții au copii minori comuni, sunt însoțite și de solicitarea stabilirii pensiei de întreținere a copiilor minori, această solicitare își are temeiul în faptul că după desfacerea căsătoriei părinții locuiesc separat și de acest fapt beneficiază și copiii care inevitabil vor locui cu unul din părinți sau fiecare din părinți v-a avea în grija sa câte un copil.

Legislația în vigoare, în privința acestui subiect, stipulează că, părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de faptul dacă copiii sânt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinţii sau separat. Drepturile şi obligaţiile părinţilor, cu excepţiile prevăzute de Codul Familiei, încetează din momentul atingerii majoratului sau obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către copil.

Potrivit art. 74 Codul Familiei, părinţii sânt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material. Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă. Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare.

În cazul utilizării căii judiciare de stabilire a pensiei de întreținere. Suma stabilită de către instanţa de judecată va reprezenta o cotă procentuală din venitul lunar al soţului debitor (al celui care va plăti pensia). Codul Familiei la art. 75 stabileşte foarte clar modalitatea de calculare a pensiei alimentare. Astfel, „pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii”.

Deseori se ajunge în situația în care părintele care datorează pensie de întreţinere nu are salariu şi venit fix (sau oficial!). În acest caz, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri. Mai mult decât atât, dacă soţul plătitor nu are venituri fixe, atunci se aplică aceeaşi formulă de mai sus: 1/4 – pentru un copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii din salariul mediu lunar pe economie.

Indiferent dacă te afli în mijlocul unui proces de judecată cu privire la acordarea pensiei de întreținere a copilului sau că încerci să pornești un astfel de proces sau dorești să închei o tranzacție/contract în legătură cu pensia de întreținere, contactează avocatul Vitalie BUNDUCHI, pentru o reprezentare juridică eficientă.