Aspecte importante cu privire la stabilirea domiciliului copiilor minori după separarea părinților

În cazul divorțului pe cale judiciară, instanța de judecată , conform prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) Codul Familiei, în cazul lipsei acordului între soți sau dacă se va dovedi că acordul lezează drepturile și interesele copiilor minori,  este obligată să stabilească cu cine dintre părinți vor locui copiii minori după divorț. Read more „Aspecte importante cu privire la stabilirea domiciliului copiilor minori după separarea părinților”

Modul de încasarea a pensiei de întreținere a copiilor minori comuni

Majoritatea cererilor de desfacerea căsătoriei, în cazul în care soții au copii minori comuni, sunt însoțite și de solicitarea stabilirii pensiei de întreținere a copiilor minori, această solicitare își are temeiul în faptul că după desfacerea căsătoriei părinții locuiesc separat și de acest fapt beneficiază și copiii care inevitabil vor locui cu unul din părinți sau fiecare din părinți v-a avea în grija sa cîte un copil.

Read more „Modul de încasarea a pensiei de întreținere a copiilor minori comuni”