Pensia de întreținere a soțului

Aspecte principale privind stabilirea pensiei de întreținere pentru soțul și/sau fostul soț inapt de muncă

Obligaţia de întreţinere între soţi poate fi definită ca o îndatorire legală reciprocă a soţilor izvorâtă din instituţia căsătoriei, de a-şi asigura la nevoie unul altuia cele necesare traiului.

Obligația de întreținere are ca obiect prestarea a tot ceea ce este necesar traiului: alimente, locuință, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijirea sănătății, care toate la un loc formează cuprinsul noțiunii de întreținere în înțelesul ei general.

Potrivit art. 82 alin. (1) Codul familiei, soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă.

În obiectul întreținerii intră și îngrijirea sănătății persoanei întreținute.

Astfel, potrivit Codului familiei în cazul refuzului de a acorda întreţinere şi dacă între soţi nu există un contract privind plata pensiei de întreţinere, dreptul de a porni o acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl are soţul inapt de muncă (care a atins vârsta de pensionare sau este persoană cu dizabilitate severă, accentuată sau medie) şi care necesită sprijin material.

Obligaţia de întreţinere a soţului va exista atât timp cât celălalt soţ este inapt de muncă şi nu este recăsătorit. În timpul căsătoriei, obligaţia de întreţinere va exista între soţi ori de câte ori unul dintre soţi necesită îngrijire (ex. boală, graviditate, etc).

Dacă între soți nu a fost încheiat un contract privind plata pensiei de întreținere, modalitatea și cuantumul de îndeplinire a obligației de întreținere va fi stabilită de către instanţa de judecată în funcţie de circumstanţele cauzei, deci avându-se în vedere nevoia creditorului şi posibilităţile debitorului.

Potrivit art. 84 Codul familiei, cuantumul pensiei de întreţinere încasate de la un soţ (fost soţ) în favoarea celuilalt soţ se stabileşte de către instanţa judecătorească într-o sumă bănească fixă plătită lunar. La stabilirea sumei pensiei de întreţinere, se ţine cont de situaţia materială şi familială a soţilor (foştilor soţi), de alte circumstanţe importante.

Astfel, instanța de judecată va încasa pensia de întreținere în beneficiul soțului inapt de muncă numai în cazul când acesta nu are un venit propriu suficient, iar soţul care datorează întreţinere are posibilitatea de a o plăti. Aceste circumstanţe urmează a fi luate în consideraţie şi apreciate de către instanţele judecătoreşti prin prezentarea probelor de către părţi, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

Mai precis, cu privire la persoana care datorează întreținerea (debitorul întreținerii), poate fi obligat la întreţinere numai cel care are mijloacele pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace. La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinerea se ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligaţii ale sale.

Cu privire la persoana îndreptățită să beneficieze de întreținere (creditorul întreținerii), are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau din bunurile sale. Prin urmare, o persoană se află în nevoie în situaţia în care nu-şi poate procura cele necesare traiului, nu poate acoperi întreţinerea din mijloacele proprii, nu poate face faţă cheltuielilor necesare traiului obişnuit – hrană, îmbrăcăminte, medicamente, cheltuieli aferente locuinţei.

Acestea sunt criteriile în funcţie de care se va calcula cuantumul întreţinerii. Un prim criteriu este reprezentat de necesitatea persoanei care pretinde întreţinerea, iar cel de-al doilea se află în strânsă relaţie cu mijloacele pe care le are la îndemână debitorul întreținerii și posibilitatea acestuia în acoperirea întreţinerii.

Aceste criterii vor fi apreciate de instanța de judecată, dacă părțile nu se înțeleg în mod amiabil, pe baza probelor care vor fi administrate în proces.

În cazul în care între soţi există un contract privind plata pensiei de întreţinere, întocmit în scris şi autentificat notarial, partea interesată poate porni în instanţa judecătorească o acţiune privind modificarea sau rezilierea acestuia. La soluţionarea litigiului cu privire la rezilierea contractului privind plata pensiei de întreţinere de către instanţele judecătoreşti urmează a fi aplicate normele Codului civil, iar la examinarea cererii de modificare a contractului, instanţele judecătoreşti vor lua în consideraţie starea materială şi familială a părţilor şi alte circumstanţe importante pentru soluţionarea litigiului.

Cu privire la modificarea cuantumului pensiei de întreținere stabilite de instanța judecătorească sau scutirea la palata acesteia, prevederile art. 110 Codul familiei stipulează că, în cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schimbat, instanţa judecătorească, luînd în considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, este în drept, la cererea oricăreia dintre ele, să modifice cuantumul pensiei de întreţinere sau să-l scutească pe debitorul întreţinerii de plata acesteia.

Ca raport juridic concret, obligația de întreținere se stinge în mod obișnuit, prin executare, adică prin plată, cum se sting și celelalte obligații.

Dar existența unor circumstanțe, cum ar fi îmbunătățirea stării materiale a beneficiarului sau micșorarea bruscă a mijloacelor necesare ale plătitorului, trebuie neapărat să fie stabilite prin instanța judecătorească, care va pronunța o hotărâre ce va stinge obligația de întreținere dintre părți.

Conform art. 85 Codul familiei, instanţa judecătorească este în drept să-l elibereze pe unul dintre soţi (fostul soţ) de obligaţia de întreţinere sau să limiteze această obligaţie la un anumit termen dacă:

  1. a) incapacitatea de muncă a soţului (fostului soţ) inapt de muncă, care necesită sprijin material, este rezultatul abuzului de băuturi alcoolice sau substanţe stupefiante ori al unei infracţiuni premeditate;
  2. b) soţul (fostul soţ) care necesită sprijin material a avut o comportare amorală în familie;
  3. c) soţii (foştii soţi) s-au aflat în relaţii de căsătorie cel mult 5 ani;
  4. d) s-a dovedit, pe cale judecătorească, că căsătoria a fost desfăcută din culpa fostului soţ care necesită sprijin material.

Obligaţia de întreţinere, apărută în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere, încetează în urma decesului uneia dintre părţi, a expirării duratei contractului sau conform clauzelor acestuia.

Plata pensiei de întreţinere, în baza hotărârii instanţei judecătoreşti, încetează în cazurile: restabilirii capacităţii de muncă a persoanei care primeşte pensia de întreţinere; recăsătoririi fostului soţ inapt de muncă care primeşte pensia de întreţinere; decesului creditorului întreţinerii sau al debitorului întreţinerii; anulării hotărîrii judecătoreşti privind încasarea pensiei.

Pentru mai multe detalii, sau dacă aveți nevoie de avocat în procesul privind încasarea pensiei de întreținere de la soț și/sau fostul soț, contactează ACUM avocatul Vitalie BUNDUCHI.

1 Comment

  • More...

    Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

  • Scrie un comentariu

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *